Згідно Статуту п.1.3 Віньковецького дошкільного навчального закладу ясла-садка №2 комбінованого типу  засновником дошкільного закладу є Віньковецька селищна рада.

     Засновник (або уповноважений ним орган) здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво й ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей. 

 

 

 

Кошторис Віньковецьких ДНЗ №1 та ДНЗ №2 на 2017 рік.

Кошторис Віньковецьких ЗДО №1 та ЗДО №2 на 2018 рік.

ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ЯСЛА-САДОК №2  КОМБІНОВАНОГО ТИПУ 

Н А К А З  

02 квітня 2019  року                                                                                                          №29

Про проведення інформаційно-роз’яснювальної

 роботи та створення належних умов для

 отримувачів освітніх послуг в ЗДО №2

 

 Відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. №5073-VI; Листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»; Листа Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків»; Листа  Міністерства освіти і науки України від 28.11.2013 №1/9-848 «Про організацію благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах» та з метою дотримання законодавства з питань благодійності.

НАКАЗУЮ:

1. Вихователям груп:

1.1 Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьків щодо дотримання законодавств України з питань благодійності , зробивши акцент на тому, що будь-яка благодійність є добровільним виявленням.

 

До 10.04.2019р.

1.2.Проводити відповідну роботу спрямовану на упередження виникнення конфліктних ситуацій між батьками вихованців та персоналом закладу, пов’язану з благодійництвом. Розробити пам’ятки для батьків.

 

Постійно

2. Адміністрації закладу та працівникам закладу:

2.1. Забезпечити комфортні психолого-педагогічні умови перебування в закладі отримувачів освітніх послуг та забезпечити партнерські взаємовідносини між закладом та батьками.

 Постійно

 

3. Особі відповідальній за надання інформації Путері С.Л..:

3.1. Розмістити на сайті закладу офіційну позицію ЗДО №2 щодо взаємовідносин між закладом і батьками з питань благодійності відповідно до Закону про благодійну діяльність.

До 05.06.2019р.

4.    Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 Директор  ________________________ Чорна Т.Г.

З наказом ознайомлені:


 1. Підгурна В.А. – вихователь-методист                  
 2. Підгурна Л.М. – медична сестра                           
 3. Путера С.Л.. – інструктор з фізкультури
 4. Палаш Л.С.  – вихователь
 5. Гергель С.В.  – вихователь
 6. Біла Г.Й. – вихователь
 7. Залуцька С.А. – вихователь
 8. Харкалюк Л.В... – вихователь
 9. Волошина І.В.. – вихователь
 10. Добрянська І.О. – вихователь
 11. Процюк Л.В... – вихователь
 12. Гвоздовська Г.Я. - вихователь

13.   Підфігурна Т.Г., - практичний психолог

14.   Максимишина М.О.-  музкерівник

 

Перелік нормативних документів, що регламентують питання благодійництва

 

1.     Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. №5073-VI

 

2.     Постанова Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 р. №1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»

 

3.     Лист Міністерства освіти і науки України від 28.4.2010 №1/9-290 «Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків» 

 

4.     Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»

 

5.     Лист Міністерства освіти і науки України від 09.04.2012 № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків»

 

6.     Лист Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків»

 

7.     Лист Міністерства освіти і науки України від 28.11.2013 №1/9-848 «Про організацію благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах»

 

 

 

ПАМЯТКА

батькам, які планують здійснити

благодійний внесок до закладу освіти

 

 

1.          Благодійна діяльність регламентується законодавчими актами та нормативними документами (перелік додається);

2.          Благодійні внески можуть бути виключно добровільними! Допомагати закладу освіти чи ні – це Ваше особисте рішення. Ніхто не може контролювати здійснення Вами благодійної допомоги;

3.          Благодійні внески у вигляді коштів не можуть прийматися працівниками закладу освіти, окрім бухгалтера у закладі освіти, що ведуть самостійний бухгалтерський облік;

4.          Переказ благодійних внесків Ви можете здійснити на спеціальний розрахунковий рахунок закладу освіти, через каси банку, інтернет-банкінг, платіжні системи тощо. У будь-якому обраному Вами варіанті обов’язковим є відповідне оформлення у бухгалтерському обліку;

5.          Якщо благодійний внесок робиться у грошовій формі слід зазначити цілі, на які внесок призначається (обговорений на засіданні Ради закладу освіти). Якщо благодійник не вказує цілі, то керівник закладу освіти може направити благодійні кошти на першочергові потреби, пов’язані виключно з основною діяльністю;

6.          Благодійник має право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійних внесків;

7.          Благодійник має право отримувати звіт про використання внесків;

8.          Звіт адміністрації закладу освіти щодо залучення та використання благодійних внесків повинен розміщуватися на сайті та інформаційному стенді закладу освіти;

9.          Ви маєте право знати про обов’язковість щорічного звітування керівника закладу освіти на загальних зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківської ради, піклувальної ради та громадськості.