Освітні програми, що реалізуються в закладі

 

      Державним стандартом дошкільної освіти є Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) 2012р. 

        На початку навчального року на педагогічній раді обговорюється питання про форми планування та використання Програм у навчально-виховному процесі закладу.  При виборі програми враховується вік дітей, особливості психофізичного розвитку дітей.