Правила прийому дітей до закладу

Згідно Статуту п.п.2.7-2.10 Віньковецького дошкільного навчального закладу ясла-садок №2 комбінованого типу прийняття дітей до дошкільного закладу здійснює його керівник упродовж календарного року. Зарахування до дошкільного закладу здійснюється на основі:

   -      заяви батьків, або осіб, які їх замінюють;

-      медичної довідки про стан здоров’я дитини;

-      довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

-      копії свідоцтва про народження дитини;

-      документів для встановлення батьківської плати.

 

Для прийому дітей до спеціальної  групи (для дітей з порушенням мовлення ) та інклюзивної групи додатково подається :

-      направлення місцевого органу управління освіти

-      висновок психолого-медико-педагогічної консультації

 

За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі за таких обставин:

-      хвороба дитини;

-      карантин;

-      санаторне лікування дитини;

-      відпустка батьків, або осіб, які їх замінюють;

-      літній оздоровчий період (75 днів).

 

Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватися:

  -      за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

 -   на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, який не дає можливості її подальше перебування у дошкільному закладі цього типу;

  -    у разі несплати без поважних причин батьками (або особами, які їх замінюють) плати за харчування дитини протягом двох місяців.

 

     Адміністрація дошкільного закладу зобов’язана письмово повідомити батьків, або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

 

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування нових груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (до 1 вересня поточного року).