Річний звіт про діяльність закладу

Аналітична довідка  практичного психолога з питань готовності до школи дітей старшого дошкільного віку за 2016-2017 н.р.

Звіт про корекційну та організаційно-методичну роботу                  вчителя-логопеда за 2016-2017 н.р.

Звіти про роботу у 2017-2018 н.р.

Віньковецький заклад дошкільної освіти ясла-садок №2 комбінованого типу

 

 

 

 

Звіт

Про роботу Віньковецького закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 комбінованого типу

за 2017-2018 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Віньковецьким ЗДО №2

Чорна Т.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Віньковецький дошкільний навчальний заклад ясла-садок №2 комбінованого типу функціонує з вересня 1975 року.

У 2017 – 2018 навчальному році ДНЗ №2 організовано розпочав роботу 1 вересня, про що видано відповідний наказ по закладу «Про організований початок навчального року, формування груп вихованців та розподіл обов’язків працівників» та закінчить роботу відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад 31.05.2018 р..

Територія та приміщення закладу на початок  навчального року були облаштовані відповідно до санітарних норм та правил, проведено поточний ремонт закладу.

Фінансове забезпечення ЗДО №2 здійснювалося Віньковецькою селищною радою за рахунок коштів місцевого бюджету. Адміністрація закладу постійно співпрацює зі спонсорами та меценатами, шукає нові форми фінансування та забезпечення ДНЗ усім необхідним. Систематично вівся облік майна. У 2017-2018н.р. заробітна плата виплачувалась вчасно; заплановано усім педагогічним працівникам виплатити  допомогу на оздоровлення при відпустці у розмірі 100% посадового окладу; технічному та обслуговуючому персоналу  -  допомогу на вирішення соціально-побутових проблем.

Насьогодні в закладі виховується 125 дітей, функціонує 6 груп:

-        1 група для дітей раннього віку;

-        5 груп для дітей дошкільного віку;

-        в т.ч. 2 групи – інклюзивні, де виховуються діти з особливими освітніми потребами;

-        в т.ч. 1 група для дітей з вадами мовлення.

Середня наповнюваність груп протягом навчального року становила 20 дітей. Середньомісячне відвідування дітьми груп було таким: 79 дітей у період весна, осінь; 61 дітей – зима, літо.

У 2017 - 2018 навчальному році питання охоплення дітей дошкільною освітою було вирішено з позитивною динамікою. Максимального охоплення дітей дошкільною освітою досягнуто шляхом ефективного використання наявного організаційного, фінансового, кадрового потенціалу закладу та оптимізації впровадження перевірених практикою форм здобуття дошкільної освіти. А саме:

-        вивчення запитів та потреб батьків дітей, які проживають в селищі;

-        чіткий облік дітей (віком від 1.5 до 6-7 років);

-        раціональний підбір педагогічних кадрів (вихователів груп та спеціалістів);

-        оптимізація використання коштів на організацію навчально-виховного процесу;

Так в червні 2017 року згідно наказу по Віньковецькому ЗДО №2 було створено робочу групу по обліку дітей дошкільного віку. До 10 серпня 2017 року згідно списків були сформовані групи. Протягом вересня 2017 року проведено підготовчий етап з організації роботи з дітьми, що підлягають соціально-педагогічному патронату.

Протягом 2017 – 2018 навчального року з дітьми працювали 15 педагогів, 15 працівників з числа технічного та обслуговуючого персоналу. Щодо якісної характеристики педколективу то варто відзначити, що:

-        з 15 педагогів  10 мають вищу педагогічну освіту (в тому числі 5 – дошкільну);

-        5 педагогів здобули освіту в закладах І – ІІ рівня акредитації  (в тому числі 5 – дошкільну);

-        за наслідками атестації вищу категорію здобули 2 педагогічних працівники, І кваліфікаційну категорію – 1 педагог;;  ІІ кваліфікаційну категорію – 1 педагог; кваліфікаційну категорію «спеціаліст»  - 5 педагогів; 10 тарифний розряд – 6 педагоги;

-        педагогічні звання мають 2 педагоги;

Гарним показником підвищення професійного рівня педагогічних працівників є те, що вони продовжують навчання у заочній формі в закладах ІІІ – ІV рівня акредитації.

Не вирішеними у 2017 – 2018 навчальному році залишилися такі кадрові питання: введення додатково 0,5 ставки практичного психолога; 1 ставки соціального педагога  для роботи з дітьми в інклюзивній групі. Разом з тим у 2017-2018 н.р. введено 1 ставку асистента вихователя.

Позитивно характеризує управлінську діяльність адміністрації ЗДО №2 те, що усі педагогічні працівники мають повне педагогічне навантаження згідно посади (не нижче 1 ставки).

Адміністрація закладу створює усі необхідні умови для підвищення кваліфікації педагогів:

-        участь педагогів закладу у виставці педагогічних ідей демонструє системний підхід адміністрації закладу до підвищення якості самоосвіти дошкільних працівників. Так переможцями конкурсу «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування 2017р.» стали: Чорна Т.Г. – диплом ІІ ступеня. Гендзерська А.Є – диплом ІІІ ступеня.

Дошкільний навчальний заклад є гарантом надання дітям якісних освітніх послуг у будь якій формі здобуття дошкільної освіти. Основними компонентами цих гарантів є:

-        дотримання державного освітнього стандарту – Базового компонента дошкільної освіти;

-        надання фахової психолого-медико-педагогічної допомоги родинам у вихованні і розвитку дітей дошкільного та раннього віку, у тому числі дітей з особливими потребами;

-        забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими потребами.

Педколектив Віньковецького ЗДО №2 спрямовував зусилля на досягнення кожною дитиною того рівня освіченості, розвиненості, вихованості, а також тих компетенцій, що закладені у Базовому компоненті дошкільної освіти. Аналіз результативності навчально-виховного процесу обговорено на методичній нараді (довідка вихователя-методиста Підгурної В.А. та вихователів груп додаються).

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця дошкільного навчального закладу з батьківською громадою, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин. Протягом 2017-2018 навчального року педагогічний колектив закладу проводив планомірну роботу з батьками вихованців: батьків запрошували до участі у загальносвяткових святах і розвагах, виставках творчості, виставах, днях відкритих дверей, батьківських зборах (проведено батьківську конференцію з проблем здоров'язбереження дитини; проведено загальні батьківські збори у вересні та травні; організовано збори з батьками різновікової групи з проблеми організації роботи логопедичної групи) та інше. Належним чином велася просвітницька робота з батьками на базі ІКЦ «Родіс». Анкетування батьків свідчить про такі результати роботи ЗДО у співпраці з сім'ями  вихованців: більшість батьків вихованців (70 %) відзначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батьків задовольняють педагоги, які працюють з дітьми (80%); 75 % членів сімей вихованців із задоволенням та інтересом спілкуються з педагогами ЗДО; батьки позитивно оцінюють умови створені для розвитку, навчання і виховання дітей; високий рівень задоволеності роботою ЗДО і його педагогічним колективом мають 80% опитаних батьків.

Державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини (6-7 років) перед їх вступом до школи визначені Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція, який затверджений наказом МОНмолодьспорту України від 22.05.2012 № 615). Питання «Про стан сформованості шкільної зрілості випускників ЗДО №2» винесено до обговорення на заключній педагогічній раді 24.05.2018 року (довідка про результати обстежень дітей старшого дошкільного віку, підготовлена практичним психологом ЗДО №2 Підфігурною Т.Г. додається).

Збереження та зміцнення здоров'я  дітей, формування здорового способу життя дошкільників, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки – один з пріоритетних напрямів роботи сучасного дошкільного закладу. Зважаючи на це, колектив ЗДО на початку навчального року поставив ряд важливих завдань:

-        створення безпечних умов для формування всебічнорозвиненої, творчої особистості дитини;

-        формування елементарної компетенції з питань безпеки у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

-        виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, а також формування культури безпеки та відповідального ставлення до життя і здоров'я малят у дорослих;

-        підготовка дошкільників до реального життя, насиченого різними подіями, непередбачуваними ситуаціями тощо.

Практично реалізуючи ці завдання протягом навчального року насамперед створили безпечні умови перебування дітей в групових кімнатах та інших приміщеннях закладу. Загальний стан приміщення, надвірних споруд відповідає санітарно-гігієнічним вимогам і нормам, експлуатація закладу протягом року здійснювалася згідно акту готовності ЗДО до навчального року.

Питання безпеки життєдіяльності дошкільників, охорона та зміцнення їхнього здоров’я було одним з найголовніших у роботі закладу у минулому навчальному році. Відповідно до цих завдань проводилися тематичні тижні, « Тижні безпеки дитини», інструктажі, виставки малюнків, лялькові та музично-драматичні дійства, розваги. Цікаво, змістовно, з участю батьків пройшли тематичні дні: «Про вогонь потрібно знати і про нього пам’ятати», «Про безпеку треба дбати», конкурси-виставки дитячих та батьківських робіт, а в квітні – Тиждень безпеки дитини тощо.

Аналіз роботи за три  роки з проблеми дотримання вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці працівників та вихованців ЗДО показав, що є багато досягнень з даного питання:

-        проведено ремонт пожежної сигналізації в закладі;

-        придбано чотири нових вогнегасники;

-        покращено умови праці на харчоблоці закладу: придбано та встановлено нову витяжну шафу, придбано нову жарову шафу, електром'ясорубку, холодильну шафу, столи з нержавіючої сталі, посуд та інше обладнання;

-        адміністрацією закладу розроблено нову документацію та наочну агітацію з пожежної безпеки (інструкції та інструктажі з пожежної безпеки, накази, маркування місць та зберігання вогнегасників, маркування шляхів евакуації, агітаційні стенди з пожежної безпеки);

-        проведено тренування з евакуації дітей та персоналу за участю працівників Віньковецького РС ГУ ДСНС;

-        чотири відповідальні особи пройшли навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності при відділі освіти та отримали відповідні посвідчення;

-        адміністрацією закладу розроблено пакет документів щодо створення безпечних умов функціонування закладу (посадові та робочі інструкції, інструкції з охорони праці за видами робіт, інструкції з охорони праці з використання електроприладів);

-        засновником закладу (Віньковецькою селищною радою) заключено договір про введення посади електрика для обслуговування та ремонту електроприладів;

-        розроблено тести, проведено навчання та перевірка знань усіх працівників закладу з охорони праці (протокол №1 від 25.05.2018р.);

-        з метою теплозбереження  замінено вхідні двері на двох центральних входах закладу.

Варто відзначити роботу ініціативної групи з підготовки наочної агітації та документів з охорони праці та безпеки життєдіяльності: Коник Ю.С., Путера С.Л., Залуцька С.А., Процюк Л.В..

Разом з тим, є ряд проблем з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності:

-        не закінчено роботу по усуненню наслідків демонтажних робіт старих дверей;

-        за відсутністю коштів не виконано заплановану роботу по завершенню ремонту інших вхідних дверей (виготовлення накриття над вхідними дверима);

-        необхідно провести ремонт каналізаційної системи на харчоблоці та в окремих групах;

-        необхідно замінити лінолеум у трьох групах;

-        не налагоджена система закриття приміщень після робочого дня.

На належному рівні проводилася робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Систематично здійснювався контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування  велася відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримувався. Є відповідна матеріальна база на харчоблоці та складських приміщеннях: обладнання, меблі, посуд тощо. Харчоблок забезпечено кадрами, кухарі мають відповідну освіту. Завдяки співпраці керівництва закладу з засновником заключено Угоди з постачальниками продуктів харчування. Усі посадові особи, які відповідальні за організацію харчування в закладі, мають перелік документації з харчування відповідно до Номенклатури справ Віньковецького ДНЗ №2 і несуть персональну відповідальність за ведення документації.

Для раціональної роботи щодо розробки перспективного меню, технологічних карток страв та покращення контролю щодо приготування страв необхідно ввести в штат закладу 0,5 ставки сестри медичної з дієтичного харчування.

Медико-профілактична робота здійснювалася відповідно до затвердженого плану. В дошкільному закладі виконувалися всі заходи лікувально-профілактичного характеру: профілактичні щеплення, антропометрія, визначення гостроти зору, перевірка постави, огляд на педикульоз.

Основна увага приділялася роботі щодо зниження захворюваності. Дане питання неодноразово розглядалося на виробничих нарадах. Аналіз показників стану здоров’я дітей в ЗДО не обмежувався їх констатацією. Він включав, зокрема, виявлення причин виникнення  й поширення захворювань. Моніторинг рівня захворюваності протягом останніх трьох років виявив що захворюваність знизилася на 3%  у порівнянні з двома попередніми роками.

Для підвищення професійної майстерності педагогів та інших працівників із зазначеного питання провели такі форми роботи: інструктажі з техніки безпеки, консультації, практичні тренінги, інтерактивні ділові ігри, оформлення тематичних стендів і санітарних бюлетенів, облаштування виставок.

 

Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі реалізувався  відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами.  

Ключовими пріоритетами у цьому навчальному році  були проблеми:  

1.                      Забезпечення інклюзивної моделі освіти як системи освітніх послуг відповідно до потреб дітей та сприяння максимальній ефективності освітнього процесу.

2.                      Використання національно-патріотичного середовища для формування та розвитку духовно-моральних якостей, ціннісного ставлення дітей до рідного краю.

3.                      Розвиток мовленнєвої полікомпетентності як пріоритетне завдання усебічного гармонійного розвитку дитини.

У роботі з дітьми використовувалися три категорії програм, схвалених (рекомендованих) Міністерством освіти і науки України:

-        Комплексні програми;

-        Парціальні програми (для організації поглибленої освітньої роботи за різними напрямами та роботи гуртків, студій, секцій);

-        Програми для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби.

Разом з тим, педагогічний колектив продовжував  посилено працювати  над  проблемою упровадження  в закладі інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами шляхом реалізації ПРОГРАМИ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ ДНЗ на 2015-2018 рр. 

Контингент вихованців станом на 1 червня 2018 року складає 125 дітей. Середньорічна чисельність  з 2017 по 2018 роки налічувала 118 дітей. Залишається високим показник  пропусків дітьми закладу , що пов’язане  з  неналежним температурним режимом в установі, особливо в осінньо-зимовий та зимово – весняний період. Питання збереження дитячого контингенту та відвідування дітьми закладу   знаходиться на контролі адміністрації, впродовж року неодноразово обговорювалося на виробничих нарадах. 

До логопедичної групи були зараховані діти, , які мали на те показники та висновки районної медико-педагогічної консультації зі встановленим терміном перебування, відповідно до Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженого Наказом МОНУ та МОЗУ 27.03.2006 року № 240/165 

Упродовж навчального року  в інклюзивних групах №2 та №5  виховувалося 4  дітей з особливими освітніми потребами, виховання та розвиток яких відбувався за  спеціальними освітніми програмами, а саме: 

·       Програма  розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від  3 до 7 років «Віконечко» 

·       Програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом

·       Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату.

·       Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю .

В закладі організовано відповідну роботу на виконання вимог нового закону «Про освіту» та змін до закону «Про дошкільну світу»:

-        Розпочали роботу з детального вивчення цих нормативних  документів (проведено консультації, організовано самоосвітню роботу, педагоги брали участь у  роботі вебінару з питань впровадження цих нормативних актів, в грудні 2017 року на базі ЗДО №2 було проведено засідання Школи перспективного педагогічного досвіду з проблем впровадження нового закону «Про освіту» та змін до закону «Про дошкільну світу» ).

-        На виконання ст. 30 закону «Про освіту» в закладі створено сайт директора Віньковецького ЗДО №2, на якому прозоро викладається інформація про функціонування закладу.

-        Відповідно закону «Про освіту» розширено повноваження педагогічної ради (на заключну педагогічну раду винесено до обговорення питання про педагогічне навантаження педагогічних працівників на наступний навчальний рік; про освітні проблеми, над якими будемо працювати у 2018-2019 навчальному році; про проблеми господарського характеру, які необхідно вирішити; про формування груп на літній оздоровчий період 2018 р. та формування груп на 2018-2019 н.р..; у своїх виступах педагоги висловлювали думки щодо шляхів розвитку закладу.)

Варто наголосити, що питання упровадження ІКТ у навчально-виховний процес  було на постійному контролі у адміністрації закладу, а також вивчалося методистами райметодкабінету Л. Маряновською та   С. Саврій. Досягненнями   наших педагогів  в галузі ІКТ  є створення віртуальної флешки  на Е- диску Вандрайв,  створення спільноти у мережі Фейсбук, оновлювалися  публікації у  блозі - щоденнику «Шухлядка вихователя», участь педагогів у роботі вебінарах та конкурсних і рейтингових проектах інтернет порталу.

Суттєвим  напрямку підвищення професійного рівня  є те, що переважна більшість педагогів прагнуть підвищувати професійну майстерність, активно займаючись самоосвітою, відвідуючи різні методичні заходи обласного, районного рівня, а також беручи активну участь у методичні роботі на рівні дитсадка. Так, наприклад, інструктор з фізкультури С. Путера стала учасником обласного семінару  з проблеми упровадження здоровязбережувальних технологій, музичний керівник М. Максимишена  входить до складу обласної творчої групи з проблеми організації театралізованої діяльності в ЗДО.  

 

Більшість педагогів (Л. Палаш, Г. Біла, С. Залуцька, С. Путера, М. Максимишена, Ю. Коник, Л. Процюк, Т.Підфігурна) презентували свої творчі напрацювання під час проведення занять районної  Школи молодого  педагога (29.09.2017р.), Школи перспективного педагогічного досвіду ( 08.12.2017р.). 

У 2018 році атестацію пройшли педагоги Коник Ю.С., Підфігурна Т.Г., Підгурна В.А., Гергель С.В., БілаГ.Й.. Атестація проводилася відповідно до встановлених нормативних документів та   відповідно до перспективного плану на 5 років  у зазначені Положенням терміни. Наявні усі необхідні документи щодо ораганізації і проведення атестації: 

-         складено План проведення атестації; 

-         наявний план роботи атестаційної комісії та Графік засідань АК; 

-         зібрані матеріали з вивчення професійного рівня педагогів, що атестувалися 

Педагоги, що проходили атестацію, презентували свою роботу, досвід на педагогічних радах, методичних заходах та  на районній виставці педагогічних ідей.

У 2017-2018 н.р. у закладі працювало 3 молодих спеціалісти, стаж яких не перевищує 5 років. З педагогами - початківцями активно велася робота щодо входження в професію, а саме: 

-         наставництво; 

-         індивідуальний методичний супровід; 

-         психологічна підтримка та ін. 

Показником успішної адаптації молодих фахівців в колективі є те, що вони стають активними учасниками діяльності  закладу, набувають досвіду, займаються самоосвітою.  

 Методична  робота упродовж навчального року проводилася відповідно до Перспективного плану методичної роботи з педагогами, що є частиною Річного плану роботи  Віньковецького ЗДО №2 на 2017-2018н.р.   та була направлена на підвищення професійної майстерності, розвиток творчого потенціалу кожного педагога, а на кінцевому етапі – зростання освіченості й вихованості дітей. 

  Традиційно, у ході виконання плану методичних заходів, значна увага приділялася індивідуальним формам методичної роботи (індивідуальна робота над науково - методичною темою, самоосвіта, консультування, наставництво, опрацювання фахових журналів та  методичної літератури тощо). Разом з тим було  організовано цілий ряд колективних та групових форм методичної роботи (семінари, семінари- практикуми, колективні перегляди та ін.). 

Модернізація змісту та форм методичної роботи відбувалася через використання хмарних технологій, зокрема: 

-         віртуальний методичний кабінет «Шухлядка вихователя» http://cabivosp.blogspot.com/ 

-         віртуальна флешка на Е – диску Вандрайв

Досвід інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у методичний простір дитсадка  було представлено на  районному рівні під час семінару-практикуму для вихователів , завідуючих дошкільними навчальними закладами з проблеми «Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес дошкільних навчальних закладів в інтересах розвитку дошкільників через зміст програми «Цифрова культура педагога» (29.09.2017 р.)

Традиційно, педагогічний колектив нашого закладу є активними учасниками районної Школи молодого педагога (керівник вихователь - методист В. Підгурна). У поточному навчальному році під час чергового заняття Школи педагоги  презентували свій досвід з проблеми реалізації завдань національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства (29.09.2017 року) 

На виконання Угоди між  ЗДО  та Віньковецьким НВК було розроблено  відповідний План  роботи, який  задовільно реалізовувався. Ефективною формою співпраці між колективами, традиційно залишається проведення відкритих показів занять з дошкільниками та уроків в початковій школі,  а також обмін досвідом під час засідань "круглого столу". Разом з тим наші педагоги є постійними учасниками  засідання шкільної  педагогічної ради, де розглядаються питання наступності та перспективності. Цьогоріч на педраді виступала вихователька старшої групи №6 Л. Процюк, яка висвітлювала питання підготовки дітей до навчання в школі в умовах ЗДО. 

Психологічний супровід учасників навчально – виховного процесу в дошкільному закладі здійснює практичний психолог Т. Підфігурна. Психологічна робота дошкільного закладу будується на основі відповідних  нормативно – правових матеріалів та документів. 

Практичний психолог здійснювала  свою діяльність відповідно до перспективного плану, який був складений  на навчальний рік. При розробці річного плану роботи, психологічною службою ЗДО  були враховані:   мета і завдання освітньої діяльності дошкільного навчального закладу на 2017 –2018 н.р.; запити до психолога з боку співробітників дошкільного закладу, батьків; результати попереднього року роботи; рівень професіоналізму, досвіду й індивідуально-особистісні особливості педагогічного колективу дошкільного закладу. 

Разом з тим діяльність психологічної служби ЗДО була направлена на: 

1) полегшення адаптаційного періоду у дітей; 

2) збереження і зміцнення психоемоційного здоров'я дітей; 

3) психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами; 

4) діагностика готовності  старших дітей до шкільного навчання. 

Одним із пріоритетних завдань дошкільної освіти є збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації до занять фізичною культурою та спортом, установок на здоровий спосіб життя. 

Фізкультурно-оздоровча робота упродовж навчального року здійснювалася на належному рівні. Інструктор з фізкультури С. Путера, керуючись відповідними документами МОН, зокрема  Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» спільно з педагогами  проводила різноманітні фізкультурно-оздоровчі заходи,  ( фізкультурні заняття, гімнастику, спортивні розваги, свята та ін.). Разом з тим С. Путера вела активну просвітницьку роботу з батьками, а також систематично  висвітлювала події з фізкультурного життя закладу у мережі Фейсбук (спільнота Віньковецький ЗДО №2), що є позитивним. 

 Значною мірою стан здоров’я та опірність організму дитини залежать і від рівня сформованості у неї культурно-гігієнічних навичок. У листі Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 р. No1/9-563 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» наголошується на обов’язковому дотриманні правил естетики харчування, вихованні необхідних гігієнічних навичок, що відповідають віку та рівню розвитку дітей. Організація харчування вихованців у групах проводилася у відповідності до діючих санітарних та педагогічних вимог, з урахуванням вікової категорії, індивідуальних та фізіологічних особливостей дитини. Відповідно до програмових вимог дітям прищеплювалися культурно-гігієнічні навички під час підготовки  до їди та під час   прийому їжі. Питання рівня сформованості культурно-гігієнічних навичок у дошкільників контролювалося, сестрою медичною, завідувачем, методистом. Аналіз роботи працівників груп щодо стану організації харчування дітей заслуховувався на виробничих нарадах. В наявності у групах посуд для сервіровки столів відповідно до меню, косинки, фартушки, інвентар для прибирання столів.  В молодших групах використовуються доручення, а в старших групах дошкільного закладу – чергування дітей по їдальні. Уже з 2-3- го року життя дітей в дошкільному закладі привчають сідати за стіл тільки з вимитими руками; пити з чашки, тримаючи її обома руками; їсти ложкою не обливаючись; з часом – користуватися серветкою; їсти рідку страву з хлібом; вставати з-за столу, присувати стілець.. У вихованців груп раннього віку №1   сформовані навички самостійної їди, малюки мають гарний апетит. Старші дошкільники також вміють правильно та акуратно їсти,  але все таки маємо не зразковий стан справ з цього питання. Тому педагогам усіх груп  рекомендовано  постійно контролювати процес формування культурно-гігієнічних навичок у дітей.

Здобутки і досягнення колективу в цілому та педагогічних працівників зокрема висвітлювалися у медіа, зокрема у мережі інтернет (сайт ХОІ ППО, спільнота «Дошкілля Хмельниччини», блог Віньковецького РМК «Методичні діалоги», блог вихователя-методиста ЗДО №2 Підгурної В.А. «Шухлядка вихователя».

Разом з тим є недоліки та перспективи для розвитку, над якими необхідно працювати у наступному навчальному році, а саме:

-        приведення у відповідність штатного розпису ЗДО згідно Типових штатних нормативів (введення 0,5 ставки практичного психолога, 1 ставки соціального педагога;

-        виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти щодо реалізації варіативної складової;

-        продовження роботи закладу з упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес;

-        налагодження тісної співпраці дошкільного закладу та початкової школи;

-        покращення спільної роботи спеціалістів та вихователів закладу щодо організації освітнього процесу та життєдіяльності дітей інклюзивної та логопедичної груп;

-        створення нових можливостей щодо охоплення дітей дошкільною освітою;

 

-        покращення методичної роботи у напрямках: дослідження результативності впровадження інновацій та ППД; добір ефективних та дієвих форм співпраці з батьками (в т.ч. через інтернет-ресурси); підвищення рівня самоосвіти молодих спеціалістів (в т.ч. підвищення ІКТ-компетентності).

АНАЛІТИЧНий звіт  ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА Т.Підфігурної за  2017-2018 Н.Р.

ЗВІТ ПРО КОРЕКЦІЙНУ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНУ РОБОТУ                  ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ЗА 2017-2018 Н.Р.

РІЧНИЙ ЗВІТ ІНСТРУКТОРА З ФІЗКУЛЬТУРИ ЗА 2017-2018 Н.Р.